SALON FIRMOWY
okna drzwi bramy rolety moskitiery


 

 

 

 

P.W. Vikking - Fundusze Europejskie
 

Producent najwyższej jakości drzwi i okien

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi Priorytetowej I
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

 

 

Tytuł projektu:

Audyt i strategia wzornicza wsparciem w innowacyjnym rozwoju firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Vikking KTS sp. z o.o.”

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa „VIKKING KTS” sp z o.o. poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa. 

 

Oczekiwane efekty projektu:

Zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem, wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa oraz wzrost sprzedaży oferowanych produktów. Wnioskodawca planuje wdrożyć działania poaudytowe zgodnie z zaleceniami zawartymi w powstałej dzięki realizacji projektu strategii wzorniczej. 

 

Wartość projektu: 97 170,00 PLN

Wkład EFRR: 67 150,00 PLN